ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม

139 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทร : 053-062251,053-062250
แฟกซ์ : 053-062250
 E-mail : Thaphapum19@gmail.com

เว็บไซต์ :  www.thaphapum.go.th