ประกาศข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 2)