กิจกรรมโครงการ”จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง”

0
177

เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 เดือน เมษายน 2565 นำโดย นายสุรเชษฐ์   พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ  พร้อมด้วย นางลัดดา  ยารวง ท้องถิ่นอำเภอแม่ลาน้อย ร้อยตำรวจตรี ผดุงเกียรติ  วัชรสุทธากุล  นายก อบต.ท่าผาปุ้ม สมาชิกสภา อบต.ท่าผาปุ้ม  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ”จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง”  ณ บริเวณสะพาน ระหว่างบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 และบ้านท่าผาปุ้ม หมู่ที่ 4