มอบถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

0
207

วันที่ 22 เดือน มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม นำโดยนายประสิทธิ์ เกสรกระจาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหย่อมบ้านแม่ปอถ่า ในเขตตำบลท่าผาปุ้ม