โครงการจัดเช่ารถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน

0
447

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download รายละเอียด  :  car

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้