โครงการโภชนาการเด็ก 0-5 ปี

0
233

อสม.บ้านท่าผาปุ้มร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าผาปุ้มได้จัดโครงการโภชนาการเด็ก 0-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านท่าผาปุ้ม หมู่ที่ 4 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเด็กแรกเกิดที่มีอายุ 0-5 ปี บ้านท่าผาปุ้ม