โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

0
446

อบต.ท่าผาปุ้ม จัดการแข่งขันกีฬาตำบลท่าผาปุ้มต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563  วันที่ 8-9  กุมภาพันธ์  2563  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม  โดย นายพิเชษฐ์  เกษวงศ์รอต  นายก อบต.ท่าผาปุ้ม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลท่าผาปุ้ม ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563