โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันภาวะเส้นเลือดในสมองแตก/ตีบ/ตันและการปฐมพยาบาล

0
157

อบรมให้ความรู้ อสม. ผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงและสาธิตวิธีการ ปฐมพยาลาผู้ป่วยโรคหัวใจและวิธีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ถูกวิธี