โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง ความดันเบาหวาน

0
229

กองทุน สปสช.ตำบลท่าผาปุ้มจัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง ความดันเบาหวานในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านใหม่พัฒนา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิต สุขภาพใจให้มีสุขภาพดีขั้น และเพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงได้ทำกิจกรรมร่วมกัน