โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มาตามฤดูกาล และการส่งเสริมพัฒนาการโภชนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562

0
245

ส่วนการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  ร่วมกับ กองทุน สปสช.ต.ท่าผาปุ้ม  ได้จัดโครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มาตามฤดูกาล และการส่งเสริมพัฒนาการโภชนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เตี๋ย ต.ท่าผาปุ้ม เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการคือผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร  จำนวน 73 คน เพื่อให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรค และส่งเสริมพัฒนาการ และโภชนาการของเด็กปฐมวัย

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้