โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกบและเพาะพันธุ์กบ ประจำปี 2563

0
316

ส่วนส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  ได้จัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกบและเพาะพันธุ์กบ ประจำปี 2563 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลท่าผาปุ้ม หมู่ที่ 8 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน เพื่อให้เกษตรมีทักษะ ความรู้ ในการเลี้ยงกบ และเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านการประมง