โครงการสืบสานประเพณีไทยร่วมใจเข้าพรรษา ประจำปี 2562

0
322

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม สภาวัฒนธรรมตำบลท่าผาปุ้ม ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม รพสต. อสม. ได้ถวายเทียนและเดินรณรงค์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถวาย ณ วัดบ้านท่าผาปุ้ม สำนักสงฆ์บ้านใหม่พัฒนา สำนักสงฆ์บ้านแม่เตี๋ย สำนักสงฆ์บ้านแม่สะกั๊วะ สำนักสงฆ์บ้านสามหมอกและสำนักสงฆ์บ้านแม่สะกึ๊ด 67256742_2429215787308100_8914090419667599360_n

67246294_651454562036796_5332983255614357504_n

15130

15129

15128

15127

15126

66688862_642642729553586_1744002342765723648_n

66682283_925208591159626_8182887750945472512_n

66674093_468077260682955_6701010861437222912_n

66673510_2333606283589248_8942853927318061056_n

66662666_876406329389358_8353035032155127808_n

66577427_420265595241471_365092363556618240_n

66528370_482595369173855_6533229510207209472_n

66527835_506415299900788_5371220400262873088_n

66578615_474555480021896_7424139893586001920_n

66577427_420265595241471_365092363556618240_n

66528370_482595369173855_6533229510207209472_n

66527835_506415299900788_5371220400262873088_n

64878510_573033633474339_7234777422615281664_n

64856314_2086741601619617_5721725568823590912_n

64639463_419774378751128_6010657089796440064_n

64497497_697914487310191_7688408290711044096_n

21506

21505

66583672_458235624734325_1383033865072803840_n</

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้