โครงการลดลูกน้ำ ลดยุงลาย ลดผู้ป่วยไข้เลือดออก

0
219

กองทุน สปสช.ตำบลท่าผาปุ้มจัดโครงการลดลูกน้ำ ลดยุงลาย  ลดผู้ป่วยไข้เลือดออก ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และอสม.ในตำบลท่าผาปุ้ม  หมู่บ้าน  จำนวน 8 หมู่บ้าน