โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน

0
360

กองทุนสปสช.ตำบลท่าผาปุ้มจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนในวันที่ 13 มิถุนายน 2562  ณ. รพ.สต.แม่เตี๋ย  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้น ป.4- ป.5  จำนวน 62 คน  เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านสุขภาพที่ถูกต้องแก่นักเรียน และเพื่อสร้างผู้นำนักเรียนด้านการดูแลสุขภาพ