โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

0
222

กองทุน สปสช. ตำบลท่าผาปุ้มจัดส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ในวันที่ 19 มิ.ย.2562   ณ.  รพ.ต.แม่เตี๋ย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 1.หญิงตั้งครรภ์ 2.หญิงหลังคลอด 3.ผู้ปกครองเด็กช่วงอายุ 0-5 ปี รวม 50 คน เพื่ออบรมเพิ่มทักษะสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และผู้ปกครองเด็ก อายุ 0-5 ปี