โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย ประจำปี 2562

0
291

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  ได้จัดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านท่าผาปุ้ม  หมู่ที่ 4 ต.ท่าผาปุ้ม  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่ต้องฝึกอาชีพ จำนวน 30 คน เพื่อให้มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าในชุมชน มีรายได้เสริม และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ