โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย ประจำปี 2563

0
140

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  ได้จัดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย  ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านท่าผาปุ้ม  หมู่ที่ 4 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่ต้องการฝึกอาชีพ จำนวน 30 คน เพื่อให้มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าในชุมชน มีรายได้เสริม และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ