โครงการฝึกอบรมการทอผ้ากี่กระตุก

0
54

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบต.ท่าผาปุ้ม จัดโครงการฝึกอบรมการทอผ้ากี่กระตุก ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านแม่เตี๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าผาปุ้ม โดยมีเป้าหมายกลุ่มสตรีที่ต้องการฝึกอาชีพ จำนวน 30 คน เพื่ออบรมทักษะอาชีพแก่กลุ่มสตรี พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพสร้างรายได้ และเพื่ออนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาผ้าทอกระเหรี่ยงให้มีการต่อยอดและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้