โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการใช้สมุนไพรรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในกลุ่มผู้สูงอายุ

0
260

กองทุน สปสช.ตำบลท่าผาปุ้มจัดโครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการใช้สมุนไพรรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในกลุ่มผู้สูงอายุในวันที่ 23มกราคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านแม่สะกึ๊ด,บ้านห้วยผึ้ง,บ้านห้วยหมากหนุน   โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ จำนวน120 คน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุและเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการใช้ยาสมุนไพรรักษา โรคข้อเข่าเสื่อมที่ถูกต้อง