โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยบ้านคนพิการ

0
80

เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารตำบลท่าผาปุ้ม นำโดย ร.ต.ต.ผดุงเกียรติ วัชรสุทธากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 36 และฝ่ายปกครองบ้านแม่เตี๋ย ได้ส่งมองบ้านในโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ราย นางดีพอ สินสมบูรณ์ บ้านแม่เตี๋ย ม.5 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง