โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน

0
267

อบต.ท่าผาปุ้ม ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน “การทำไม้กวาดดอกหญ้า” ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม  หมู่ที่ 4  ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เป้าหมายเข้าร่วมโครงการนักเรียนชั้น ป.4 – 6 จำนวน 20 คน