โครงการดูแลห่วงใยใส่ใจผู้ป่วยสุขภาพจิต ปี 2563

0
167

อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตที่บ้าน กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยทางจิต จำนวน 50 คน และติดดตามการกินยา  การเข้ารับการรักษาตามนดอย่างต่อเนื่อง