โครงการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง

0
607
« ของ 2 »

อสม.ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ การวัดความดัน กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน27 คน