โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจก่อสร้างฝายชะลอน้ำในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2564

0
490

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

ดร.ชูชาติ  คำมา  นายอำเภอแม่ลาน้อย ประธานในพิธีโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจก่อสร้างฝายชะลอน้ำในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2564 โดย นายพิเชษฐ   เกษวงศ์รอต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าผาปุ้ม หมู่ที่ 4 และบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8  สมาชิก อบต.ท่าผาปุ้ม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ประชาชนบ้านท่าผาปุ้ม หมู่ที่ 4 และประชาชน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา จำนวน  200 คน