โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ ณ บริเวณปากทางบ้านห้วยหมากหนุน -บ้านแม่กวางใต้

0
262

เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.  ร้อยตำรวจตรีผดุงเกียรติ วัชรสุทธากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม พร้อมด้วย นายชนะไพศาล บุษบาไพร ปลัดอำเภอแม่ลาน้อย คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ในตำบลท่าผาปุ้ม ได้ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ ณ บริเวณปากทางบ้านห้วยหมากหนุน หมู่ที่ 3 -บ้านแม่กวางใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย