โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2562

0
225

กองทุนสปสช. ตำบลท่าผาปุ้มจัดโครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2562 ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เตี๋ย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการร้านค้า อสม เข้าร่วมจำนวน 60 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาสมุนไพร การผลิตและจัดจำหน่าย รวมทั้งเครื่องหมายการที่เกี่ยวข้องกับยาสมุนไพร