โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

0
226

อบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม กลุ่มเป้าหมาย หญิงวัยเจริญพันธุ์ ตำบลท่าผาปุ้ม อายุ 30 -60 ปี จำนวน 100 คน