โครงการขยายศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงพันธุ์ปลาดุกในโรงเรียน

0
223

ส่วนส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ได้จัดโครงการขยายศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงพันธุ์ปลาดุกในโรงเรียน ในเดือน กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ต.ท่าผาปุ้ม  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประมงให้แก่นักเรียน และเป็นแหล่งอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน