เรื่องรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0
281

ด้วย อบต.ท่าผาปุ้มได้ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้ที่สนใจสมัครหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะคะ ๐๘๓-๐๑๑๐๑๑๗ (หวาน) /๐๘๖-๔๕๖๑๔๙๔ (นุช).

1 2 3 4