เปิดอบรมให้ความรู้การเลี้ยงจึ้งหริด ในบ่อซีเมนต์

0
206

เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน 2565  ร้อยตำรวจตรีผดุงเกียรติ วัชรสุทธากุล     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ได้เป็นประธานเปิดอบรมให้ความรู้การเลี้ยงจึ้งหริด ในบ่อซีเมนต์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน ได้แก่ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ