หลักเกณฑ์การรับสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ประจำปี พ.ศ.2564

0
207

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดตามประกาศนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ห้องสมุดและศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบลท่าผาปุ้ม) เบอร์โทร 08-3011-0117(ปี้หวาน) / 08-6456-1494(ปี้นุช)img021