สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าผาปุ้ม

0
747

สำนักสงฆ์บ้านสามหมอก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยผึ้ง ตำบลท่าผาปุ้ม  อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน


สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกนทีราชันท์ ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่สะกั๊วะ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6026

6027

6028

6029

6030

6031

6032

6033

6034

6035

6036

6037

วัดบ้านท่าผาปุ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9702

9703

สำนักสงฆ์บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9698
96999700