วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565

0
86

วันพุธที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม นำโดย ร.ต.ต.ผดุงเกียรติ วัชรสุทธากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ร่วมกับพนักงานองค์การบริหารตำบลท่าผาปุ้ม ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธงของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม