พิธีมอบหนังสือรับรองข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน

0
187

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ท่าผาปุ้ม ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลท่าผาปุ้ม พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าผาปุ้ม ร่วมพิธีมอบหนังสือรับรองข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้มว่าด้วยผังชุมชน พ.ศ. 2555 ซึ่งในครั้งนี้มอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าผาปุ้ม จำนวน 4 หมู่บ้านคือ บ้านท่าผาปุ้ม หมู่ 4 บ้านแม่เตี๋ย หมู่ 5 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 8 และบ้านแม่กวางเหนือ หมู่ 7 รวมทั้งหมด 700 แปลง