ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม เริ่มต้นปี 63

0
437