ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564

0
488

ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร ส.อบต.ท่าผาปุ้ม พนักงาน เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ บริเวณศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน