ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

0
553

ประกาศประกวดราคา
ขอบเขตของงาน