ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม

0
297

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม