ประกาศประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2562 ประจำปี2562

0
242

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2562 ประจำปี2562