ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

0
207

วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ร่วมกับสำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนั ขบ้า ประจำปี 2565 หมู่ที่8 บ้านท่าผาปุ้ม