ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 4 ,5,8

0
153

ในวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ร่วมกับสำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 4 บ้านท่าผาปุ้ม หมู่ที่ 5 บ้านแม่เตี๋ย หมู่ที่ 8 บ้าน ใหม่พัฒนา รวมทั้งหมด สุนัข 298 ตัว แมว 162 ตัว