จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5)

0
355

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ได้นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ออกปฏิบัติหน้าที่พ่นน้ำ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm ๒.๕) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย