คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.ท่าผาปุ้ม

0
159

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต