การมอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562

0
169

งานพัฒนาชุมชมและสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าผาปุ้ม มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในตำบลท่าผาปุ้ม จำนวน 2 ราย

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้