การมอบทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

0
399

วัน พุธ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายพิเชษฐ  เกษวงศ์รอต  นายกอบต.ท่าผาปุ้ม ได้ มอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ของ ตำบลท่าผาปุ้ม  ประจำปีงบประมาณ 2564