การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินจัดตั้งศูนย์พักคอย ระดับตำบลท่าผาปุ้ม

0
247

 

เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น. นายพิเชษฐ์  เกษวงศ์รอต นายก อบต.ท่าผาปุ้ม พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อยและคณะทีมงานจาก โรงพยาบาลแม่ลาน้อยและทีมงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินจัดตั้งศูนย์พักคอย ระดับตำบลท่าผาปุ้ม และได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย  และให้คำแนะนำ ข้อปฏิบัติตามหลักวิชาการ ในการจัดตั้งศูนย์พักคอย ณ บริเวณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบ ลท่าผาปุ้ม อำเภอ                     แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้