การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

0
379

อบต.ท่าผาปุ้ม จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และประชาชนตำบลท่าผาปุ้ม จำนวน 100 คน เข้าร่วมพิธี เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงความจงรักภักดี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562