การจัดตั้งศูนย์พักคอยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม

0
263

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายพิเชษฐ์ เกษวงศ์รอต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดเตรียมศูนย์พักคอยบริเวณพื้นที่สวนเกษตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้มเพื่อรองรับประชาชนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ย