ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม   จะดำเนินการประกาศ     เรื่อง  หลักเกณฑ์การสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษา   ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส      ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ประจำปี พ.ศ.2565 รับสมัครระหว่างวันที่  25  กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้  ประกาศฯ

เมื่อ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม นำโดยร้อยตำรวจตรี ผดุงเกียรติ วัชรสุทธากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน ณ หอประชุมบ้านท่าผาปุ้ม หมู่ที่ 4 โดยมี นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่ลาน้อย เข้ามาเยี่ยมชมการเปิดตลาดนัดขยะชุมชม...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง